Mykoprojekt - Porady mykologiczne w Warszawie MYKOPROJEKT MARTA FALACIŃSKA

Mykoprojekt - Porady mykologiczne w Warszawie


Porada mykologiczna Warszawa

Nasze pomiary stopnia zawilgocenia materiałów budowlanych wykonujemy nowoczesnym i czułym wilgotnościomierzem Protimeter Surveymaster marki GE. Ponadto oferujemy profesjonalne ekspertyzy mykologiczne oraz dokładne badań mikrobiologiczne przeprowadzane w laboratorium, określające stopień rozwoju grzybów i pleśni, ich przynależność systematyczną, a także ocenę wpływu na zdrowie ludzkie. Oprócz tego proponujemy fachowe porad mykologiczne i wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących rodzaju i skali porażenia obiektów grzybami.


MYKOPROJEKT MARTA FALACIŃSKA
Tel.: 501376482
Jana Wasilkowskiego 3 / 48
02-776 Warszawa
mazowieckie
NIP: 9512107958
REGON: 141589207
www: